Phòng Golf trong nhà tại tư gia Doanh nhân TP. Pleiku - Golf Simulator - Screen Golf

Phòng Golf trong nhà tại tư gia Doanh nhân TP. Pleiku