Phòng Golf trong nhà tại Toà nhà Tập đoàn Quốc Gia - Golf Simulator - Screen Golf

Phòng Golf trong nhà tại Toà nhà Tập đoàn Quốc Gia