Hệ thống golf trong nhà cao cấp tại Vinhomes Central Park - Indoor Golf VN - Golf Simulator - Sport Simulator

Hệ thống golf trong nhà cao cấp tại Vinhomes Central Park

Project Info

Case Study

03 hệ thống golf trong nhà cao cấp tại khu chơi golf dành cho cư dân chung cư cao cấp Vinhomes Central Park, TP.HCM

Project Photo